Pohledávky J&T Banky za společnostmi ze skupiny Arca Capital a Arca Investments získala firma ze skupiny Natland

31.7.2023

Novým majitelem pohledávek J&T Banky a dalších společností ze skupiny J&T za společnostmi skupiny Arca v Česku a na Slovensku je firma ze skupiny Natland.

Skupina Natland vyhrála ve výběrovém řízení J&T Banky, když se rozhodla, že balík svých pohledávek za společnostmi z Arca Capital Slovakia a Arca Investments prodá. Výběrových řízení bank se účastní Natland pravidelně, má zkušenosti se spravováním portfolií pohledávek a dlouholetou praxi v jejich efektivním vymáhání.

Natland se tak stal největším věřitelem společností Arca Capital Slovakia i druhým největším věřitelem Arca Investments. Zároveň jako zajištěný věřitel zaujme klíčovou pozici v celém procesu řešení zadlužení těchto aktiv. Natland hodlá maximalizovat hodnotu odkoupených pohledávek, návratnost a uspokojení pro všechny. Zároveň je připraven podpořit stabilizaci, konstruktivně komunikovat s dlužníkem a partnery, aktivně řešit dluhovou službu a případně podpořit zachování going concern energetických společností.

Natland v rámci vymáhání pohledávek hodlá uplatnit své dvacetileté zkušenosti a specializaci na řešení problematických aktiv na českém i slovenském trhu v mnoha referenčních projektech právě s ohledem na strategické zaměření a zkušenosti v energetickém a nemovitostním sektoru.N

Můžeme Vám pomoci?

Děkujeme za Váš zájem. Určitě nás neváhejte kontaktovat!

 • V případě, že se chcete informovat o agendě pohledávek, věnovat se Vám budou naši zástupci:

Lukáš Sobotka
jednatel společnosti Pohledávky FFT, s.r.o.

email: info@fftp.cz

tel.: +420 771 274 346

Společnost Pohledávky FFT, s.r.o. může na základě příkazní smlouvy jednat jménem a na účet FFTP OPF.

 

 • V případě, že se chcete informovat o fondu jako takovém, věnovat se Vám bude zástupce AVANT investiční společnost, a.s., jakožto obhospodařovatel a administrátor FFTP OPF.
  Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Vaší následnou komunikací prostřednictvím e-mailu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb. Více informací  https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/

 

  Jméno *

  Příjmení *

  Email *

  Telefon *

  Jak Vám můžeme pomoci?

  Copyright © 2022 FFTP.cz | Předvolby cookies