Chceme chránit hodnotu aktiv ze zadlužené skupiny Arca, které jsou před úpadkem

24.8.2023

K řešení problémů skupiny Arca zasahující slovenský i český trh, která se už několik let nachází v insolvenci a nese s sebou miliardové dluhy, přistoupila aktivně společnost z české investiční skupiny Natland.

Skupina Arca měla několik let na to, aby přišla s vlastním řešením situace a divestovala majetek nejen v její energetické divizi. Arca však nepodnikla v této věci nic. Naopak existuje podezření, že využila období nepřehledných insolvencích v Česku a na Slovensku k tomu, aby dál ukryla majetek před svými věřiteli. Arca tak kvůli těmto krokům ztratila důvěru věřitelů, což vyvrcholilo mimo jiné neschválením reorganizačního plánu Arca Investments v ČR.

Dlouhodobě neřešená krize skupiny Arca tak způsobuje snižování hodnoty jejích aktiv. Neudržitelnou situaci se největší zajištěný věřitel, kterým byla J&T Banka, rozhodl řešit zesplatněním úvěrů a jejich následným postoupením na společnost ze skupiny Natland. Ta se tak stala klíčovým věřitelem v insolvenci Arca Investments v České republice i největším věřitelem v rámci energetické divize skupiny Arca na Slovensku.  Cílem je maximalizace hodnoty odkoupených pohledávek a jejich návratnost.

Jako věřitel firma ze skupiny Natland legitimně uplatňuje nárok na vrácení prostředků v souladu s příslušnou smluvní dokumentaci a právními předpisy. Nad rámec svých smluvních závazků a povinností firma ze skupiny Natland zorganizovala tendr, aby navýšila nejen publicitu, ale i zájem o záchranu energetických společností, kterým hrozí úpadek v důsledku manažerského selhání a nekonání představitelů skupiny Arca. K majetku, který zajišťuje  pohledávky, skupina Natland přistupuje obezřetně a s odbornou péčí, jelikož si uvědomuje jejich důležitou roli v regionech na Slovensku. Natland je připraven chránit hodnotu aktiv navzdory nepřátelským krokům ze strany Arca a s ní spřízněných osob.

„S velkým rozčarováním sledujeme vyfabulované spekulace a fámy skupiny Arca vůči naší skupině i původně financující bance. Stejně tak se hodláme bránit  účelovým krokům, jejichž cílem může být krácení uspokojení pohledávek věřitelů kvůli zneužívání některých institutů insolvenčního práva. Důsledně hodláme přezkoumat všechny odklony prostředků k osobám napojeným na skupinu Arca a odpovědnost jejich ovládajících osob za znehodnocení aktiv. Nejsme jediní, kdo je přesvědčen, že v Arce zmizely stovky milionů eur neznámo kam. Pro nás, vyznavače principu společensky zodpovědného podnikání, je absolutně nepřijatelné chování dlužníka, který odmítá odpovědnost za výsledky svého podnikání, snaží se přesunout své osobní manažerské selhání na institucionální věřitele a pokouší se vyhnout splácení dluhů.“

Skupina Natland působí na českém a slovenském trhu již víc než 20 let, má mnohaleté zkušenosti při řešení problémových aktiv, při správě a vymáhání pohledávkových portfolií a stojí za úspěšnými referenčními projekty v ČR i SR.

Můžeme Vám pomoci?

Děkujeme za Váš zájem. Určitě nás neváhejte kontaktovat!

 • V případě, že se chcete informovat o agendě pohledávek, věnovat se Vám budou naši zástupci:

Lukáš Sobotka
jednatel společnosti Pohledávky FFT, s.r.o.

email: info@fftp.cz

tel.: +420 771 274 346

Společnost Pohledávky FFT, s.r.o. může na základě příkazní smlouvy jednat jménem a na účet FFTP OPF.

 

 • V případě, že se chcete informovat o fondu jako takovém, věnovat se Vám bude zástupce AVANT investiční společnost, a.s., jakožto obhospodařovatel a administrátor FFTP OPF.
  Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Vaší následnou komunikací prostřednictvím e-mailu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb. Více informací  https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/

 

  Jméno *

  Příjmení *

  Email *

  Telefon *

  Jak Vám můžeme pomoci?

  Copyright © 2022 FFTP.cz | Předvolby cookies