Rozhovor s Tomášem Zůzou

24.4.2024

Z analýzy společnosti Surveilligence vyplývá, že v loňském roce zkrachovalo celkem 34 emitentů dluhopisů, od počátku roku 2024 je jich „padlých“ další desítka. Ačkoliv se nyní prodeje vysoko úročených a rizikových dluhopisů znovu rozjíždějí poté, co přečkaly během loňského roku vysoké úrokové sazby, každý (drobný) investor by měl podobné investice řádně promyslet. Doménou FFTP (Fond finančního trhu a pohledávek) je mimo jiné spolupráce při řešení složitých situací ve firmách a zároveň hájení zájmu investorů do dluhopisů, kteří se ne vlastní vinou dostali do potíží. V mnoha případech poskytuje správu pohledávek a financování na ochranu věřitelských zájmů.
Co jsou největší rizika investic do dluhopisů, především vysoce úročených?  Odpovídá Tomáš Zůza za FFTP (Fond finančního trhu a pohledávek), který se zaměřuje na portfolia pohledávek a jejich správu a spolupracuje se skupinou Natland.

Na co by si měli investoři dávat největší pozor při investici do vysoce úročených dluhopisů? 

Obecným pravidlem je, že neinvestuji všechny své peníze do jednoho instrumentu, ale riziko rozkládám. Každý investor by měl chápat, do čeho chce investovat, jak dluhopis, resp. finanční nástroj funguje. Pokud tomu nerozumí, je lepší to nedělat, protože pak se skoro nemůže divit, že o peníze přijde. Jistě, že dvouciferné procento výnosu, které je na reklamní letáku, je pro každého zajímavé, na druhé straně však musí současně znamenat zvednutý prst a větší obezřetnost. Člověk si musí dávat pozor a nezapomínat na princip výnos versus riziko. S investicí do dluhopisu investor podstupuje riziko dané firmy schopnost splácet. Určitě by si každý zájemce o dluhopis měl ověřit, o jakou firmu jde. Pokud o prázdné schránky nebo podivné podnikatele bez zkušeností a historie, bez smysluplného a jasně popsaného byznysplánu, je to varování. Pozor je nutné dávat na firmy, které existují už jen díky tomu, že vydávají dluhopisy pro dluhopisy, vytloukají klín klínem, zvětšují a otáčejí dluh.

Jaké jsou varovné signály, které by měly investora od nákupu dluhopisů odradit?

Varovný signál může být i to, že na vás inzerce na takový dluhopis vyskočí takřka všude. Programatická internetová reklama, online tržiště bondů, letáky ve schránce nebo prodeje přes call centrum, cílené emaily, to vše vzbuzuje pochybnosti. Kvalitní dluhopisy bývají připravené bankami nebo etablovanými finančními subjekty, obchodníky s cennými papíry, výhodou je i to, objeví-li se na Burze cenných papírů. Vždycky je nutné se podívat na historii firmy, o jejíchž dluhopisech uvažuji. Jak dlouho je na trhu, jak dlouho skutečně podniká současným způsobem, jaké jsou za ní minulé výsledky a co nabízí kromě výnosu. Jestli jsou investice chráněny před riziky a výkyvy na trhu, jakou výkonnost měly v minulosti, protože na trhu se objevuje a pohybuje hodně divných emisí firem bez historie, vlastního kapitálu, cash-flow toků.
Varováním pak mohou být také tzv. podlimitní emise dluhopisů, k nimž není třeba mít schválený prospekt ze strany ČNB. Zároveň ale schválení prospektu ze strany ČNB není zárukou, že dluhopis je bez rizika, je pouze zárukou, že emitent splnil zákonné podmínky pro vydání dluhopisů ve větším rozsahu a že prospekt obsahuje informace, které obsahovat má.

Co v současnosti láká investory k nákupu těchto dluhopisů?

Někteří lidé naskočí jen na vidinu vysokého výnosu a „rychlého zbohatnutí“, někteří o tom přemýšlejí více, například i proto, že otázku důchodů budou muset vzít do vlastních rukou, protože stát se ne zcela „postará“. Zájem o investování roste obecně a není to, resp. nebylo jen efektem vysoké inflace. Ale samozřejmě, že vyšší výnos v momentě, kdy inflace spolkne většinu úspor, je mnohem lákavější.

Co může investor dělat, když už dluhopis koupil?

Záleží na tom, zda firma je problémová či nikoliv. Pokud v termínu nepřišla výplata úroku, tak musí začít věc řešit a kontaktovat emitenta. Pokud komunikuje, je dobré se dohodnout na dalším postupu – zkusit najít řešení spolu s ostatními věřiteli, dá se prodloužit splatnost. Pokud nekomunikuje, znamená to opravdu problémy, měla by být svolána schůze vlastníků dluhopisů, která nastaví další postup. Emitent může spadnout do insolvence a konečným řešením je soudní cesta, kdy platí, že čím dříve k formálnímu procesu dojde, tím lépe a tím větší šance pro věřitele k uspokojení (většinou již jen částečnému) jejich pohledávek.

Lze získat náhradu škody od finančních poradců a příp. za jakých podmínek?

Ano, v případě, že finanční poradce poruší své zákonné povinnosti.

 Mohou mezi nabídkou dluhopisů být i jasné podvody? Jak je může klient odlišit? Je možné uvést nějaké příklady?

Jednoznačně odhalit na první pohled pokus o podvod je složité, je potřeba jen vnímat jednotlivé signály a tyto si před investicí vyhodnotit. Vždy existuje riziko, ale je to asi jako kdybyste se ptal v nějakém z autobazarů, zda ta auta jsou všechna naprosto v pořádku. Vždy vám řeknou, že ano, prošla kontrolou atd. Samozřejmě, že k největším rizikům vedle nesplácení vložených prostředků patří podvodné jednání ze strany emitentů. Z části je to o nějakém neetickém chování, podvodech – ať už se bavíme o hospodaření emitenta nebo tunelování majetku, může to být i zatajování či zkreslování informací nebo přílišný hazard s penězi investorů. A některé emise vykazují až princip Ponziho schématu.

 

Můžeme Vám pomoci?

Děkujeme za Váš zájem. Určitě nás neváhejte kontaktovat!

 • V případě, že se chcete informovat o agendě pohledávek, věnovat se Vám budou naši zástupci:

Lukáš Sobotka
jednatel společnosti Pohledávky FFT, s.r.o.

email: info@fftp.cz

tel.: +420 771 274 346

Společnost Pohledávky FFT, s.r.o. může na základě příkazní smlouvy jednat jménem a na účet FFTP OPF.

 

 • V případě, že se chcete informovat o fondu jako takovém, věnovat se Vám bude zástupce AVANT investiční společnost, a.s., jakožto obhospodařovatel a administrátor FFTP OPF.
  Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Vaší následnou komunikací prostřednictvím e-mailu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb. Více informací  https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/

 

  Jméno *

  Příjmení *

  Email *

  Telefon *

  Jak Vám můžeme pomoci?

  Copyright © 2022 FFTP.cz | Předvolby cookies