Stanovisko k insolvenci skupiny Fair Credit

27.3.2024

FFTP se kauze skupiny Fair Credit věnuje od roku 2022. Skupina Fair Credit se dlouhou dobu potýká se závažnými problémy. Společnost Fair Credit International, která se následně přejmenovala na Cepo Green 3, na sebe podala insolvenční návrh, do insolvence zamířila i mateřská společnost Concord Financial Holding. Především pro investory Fair Credit International to znamenalo a znamená složitou situaci.

Tehdy byl FFTP osloven právním zástupcem finančně poradenské společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, zda by se zapojil do ochrany zájmů klientů společnosti Fincentrum, kteří se bez vlastního zavinění dostali do problémů, které na ně dopadaly kvůli úpadku skupiny Fair Credit International.

Úpadek měl prapůvod v sérii transakcí, která se uskutečnila především v roce 2018. Na základě těchto transakcí došlo k bezprecedentnímu vyvedení všech složek obchodního závodu do sesterské společnosti Fair Credit Czech (sesterské ve vztahu k Fair Credit International), namísto toho, aby Fair Credit International situaci řešila podáním insolvenčního návrhu. Z prostředků zaslaných Fair Credit Czech do Fair Credit International následně došlo k přednostnímu uspokojování věřitelů, kdy především drobní investoři nedostali ani korunu.

FFTP přislíbil aktivní participaci při ochraně oprávněných zájmů investorů s tím, že poskytne správu pohledávek a financování na ochranu jejich věřitelských zájmů. Více informací v tiskové zprávě: https://fftp.cz/aktuality/fftp-pomuze-s-ochranou-klientu-spolecnosti-fincentrum-swiss-life-select-na-nez-dopada-upadek-skupiny-fair-credit/

Rolí a cílem FFTP je hájit zájem věřitelů a uplatnit co nejefektivnější a co nejvíce kvalitní řešení, aby došlo k maximalizaci výtěžku pro věřitele Fair Credit International, aby se alespoň částečně napravily škody způsobené nepodáním insolvenčního návrhu v roce 2018 a přednostním uspokojováním vybraných věřitelů (investorů) Fair Credit International.

FFTP představuje soubor majetku, který spravuje investiční společnost. Jednou z jeho aktivit je na základě dohod obchodních stran správa pohledávek (tedy aktivity s cílem zajistit řádné úhrady pohledávek dlužníkem) věřitelů, kteří nejsou ekonomicky či odborně schopni hájit věřitelská práva.

V současné době je z veřejně dostupných zdrojů zřejmé, že na základě rozhodnutí Městského soudu o prohlášení konkursu na majetek CEPO Green 3 (Fair Credit International), jedná za tuto společnost (na její účet) insolvenční správce. Zároveň insolvenční správce v březnu 2024 provedl soupis obchodního závodu společnosti Fair Credit Czech do majetkové podstaty CEPO Green 3. Podle zákona má tedy insolvenční správce převzít správu obchodního závodu a pokusit se maximalizovat výtěžek pro věřitele.

Můžeme Vám pomoci?

Děkujeme za Váš zájem. Určitě nás neváhejte kontaktovat!

 • V případě, že se chcete informovat o agendě pohledávek, věnovat se Vám budou naši zástupci:

Lukáš Sobotka
jednatel společnosti Pohledávky FFT, s.r.o.

email: info@fftp.cz

tel.: +420 771 274 346

Společnost Pohledávky FFT, s.r.o. může na základě příkazní smlouvy jednat jménem a na účet FFTP OPF.

 

 • V případě, že se chcete informovat o fondu jako takovém, věnovat se Vám bude zástupce AVANT investiční společnost, a.s., jakožto obhospodařovatel a administrátor FFTP OPF.
  Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Vaší následnou komunikací prostřednictvím e-mailu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb. Více informací  https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/

 

  Jméno *

  Příjmení *

  Email *

  Telefon *

  Jak Vám můžeme pomoci?

  Copyright © 2022 FFTP.cz | Předvolby cookies