Čas se krátí. Konec termínu, kdy bude možné řešit své pohledávky za Fair Credit, se blíží

1.3.2023

Celá řada investorů byla zasažena problémy společnosti Fair Credit International ze skupiny Fair Credit, které nakonec vedly k její insolvenci. Jde o nepříjemnou  situace, kdy investoři nemají jistotu, zda dostanou zpět své peníze. Vůči poskytovateli půjček, tedy společnosti Fair Credit či společnostem ze skupiny, drží pohledávky či směnky a nyní mají posledních několik dní vše řešit.

Jak tedy postupovat, pokud jste investovali prostřednictvím skupiny Fair Credit, máte pohledávku či směnku a nevíte, co dál, obáváte se o své peníze? Využít můžete pomoci některého ze subjektů, které se v probíhající insolvenci angažují a mají know how, letité zkušenosti a také znalosti i tým, který za vás věci vyřeší – například Fond finančního trhu a pohledávek otevřený podílový fond (FFTP OPF). Na základní otázky odpovídá Lukáš Sobotka ze společnosti Pohledávky FFT, s.r.o.

Co mám dělat, když jsem investoval do Fair Credit International či firmy ze skupiny Fair Credit, ale firma je v insolvenci?

Insolvenční řízení řeší případy, kdy dlužník dluží zároveň více věřitelům a své závazky není schopen po určitou dobu plnit. Účelem insolvenčního řízení je tedy vymáhat pohledávky všech věřitelů hromadně, a to tak, aby žádný z věřitelů nebyl zvýhodněn. Důležité však je svou pohledávku (či více pohledávek) do insolvenčního řízení přihlásit. Je na vašem rozhodnutí, zda budete postupovat samostatně anebo se spojíte s partnerem, který vás, coby věřitele, bude v rámci insolvenčního řízení zastupovat.

Jak přihlásím pohledávku, musím mít formulář nebo jak to funguje?

Přihláška pohledávky se podává na standardizovaném formuláři, který má své zákonem stanovené náležitosti.  Možné je samozřejmě vyhledat pomoc expertů, například FFTP OPF, které vám s tímto pomohou, a také ohlídají lhůty, v nichž je vše nutné vyřídit. Zároveň spojení vícero majitelů pohledávek u jednoho subjektu, respektive partnera, znamená větší možnost úspěchu při získání investic zpátky.

Kde pohledávku přihlásím?

Přihláška pohledávky se podává k insolvenčnímu soudu, který vede dané insolvenční řízení dlužníka. Anebo to za vás udělá vybraný spolupracující partner.

Co musí přihláška obsahovat?

Přihláška pohledávky se podává písemně na zmíněném formuláři a musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat i důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Přihlášku pohledávky lze podat osobně na soudu, poštou či elektronicky – anebo vám s tím pomůžeme. Každopádně musí přihláška obsahovat:

Do kdy pohledávku musím přihlásit, jaké jsou lhůty v rámci insolvenčního řízení?

Lhůtu k přihlášení pohledávek stanoví soud v rozhodnutí o úpadku společně s výzvou věřitelům, aby přihlásili své pohledávky. Věřitelé mohou pohledávky přihlašovat už v okamžiku zahájení insolvenčního řízení. Lhůta k přihlášení pohledávek činí 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku. K přihláškám podaným po této lhůtě insolvenční soud už nepřihlíží a v řízení se neuspokojují.

 

 

Můžeme Vám pomoci?

Děkujeme za Váš zájem. Určitě nás neváhejte kontaktovat!

 • V případě, že se chcete informovat o agendě pohledávek, věnovat se Vám budou naši zástupci:

Lukáš Sobotka
jednatel společnosti Pohledávky FFT, s.r.o.

email: info@fftp.cz

tel.: +420 771 274 346

Společnost Pohledávky FFT, s.r.o. může na základě příkazní smlouvy jednat jménem a na účet FFTP OPF.

 

 • V případě, že se chcete informovat o fondu jako takovém, věnovat se Vám bude zástupce AVANT investiční společnost, a.s., jakožto obhospodařovatel a administrátor FFTP OPF.
  Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Vaší následnou komunikací prostřednictvím e-mailu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb. Více informací  https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/

 

  Jméno *

  Příjmení *

  Email *

  Telefon *

  Jak Vám můžeme pomoci?

  Copyright © 2022 FFTP.cz | Předvolby cookies